Scritta

Scritta

martedì 13 maggio 2014

Mimmo Cavallaro - Spagna [+ Video Tutorial]


Do*
Re*

Do*
[Aternativo]
Re*
[Alternativo][Tutorial del giro in Basso]

Intro:  Mim       Do*  Re*   (X9)

Mim                  Do*    Re*
     Eu mi partia di   tantu luntanu
Mim                 Do*   Re*
     pe' veniri di tia tantu vicinu.
Mim                    Do*    Re*        Mim
     Tutti mi dinnu ca lu mari è fundu
                       Do*   Re*             Mim
ma pe' l'amuri tua lu passu e vegnu
                       Do*   Re*            Mim
ma pe' l'amuri tua lu passu e vegnu

    Do*  Re* Mim
eh ah    ah    jah
    Do*   Re*      Mim
eh ah bella figghjola     (X2)

Stacco:  Mim       Do*  Re*  (X7)

Mim                     Do*    Re*
   O facci di n'amme - ndula mundata
Mim                  Do*   Re*               Mim
   fu Diu chi ti crijau             tanta pulita,
                    Do*    Re*
quandu ti vitti ti vitt' affacciata
Mim                   Do*   Re*         Mim
     tu sula mi trasisti 'nta me vi - ta
                    Do*    Re*        Mim
tu sula mi trasisti 'nta me vi - ta

    Do*  Re* Mim
eh ah    ah    jah
    Do*   Re*      Mim
eh ah bella figghjola     (X2)

Stacco:  Mim       Do*  Re*  (X5)

Mim                         Do*    Re*        Mim
     Chista figghjola è fatta   cu la pinna
                 Do*    Re*        Mim
e misurata cu la menzacanna,
                         Do*   Re*          Mim
la menzacanna veni  di la Sardegna,
                    Do*       Re*           Mim
lu calamaru d'oru veni di  la Spagna
                    Do*(Stop)              Mim
lu calamaru d'oru veni di  la Spagna

    Do*  Re* Mim
eh ah    ah    jah
    Do*   Re*      Mim
eh ah bella figghjola     (X2)

Stacco:  Mim       Do*  Re*  (X7)

Mim                         Do*    Re*        Mim
     Chista figghjola è fatta   cu la pinna
                 Do*    Re*        Mim
e misurata cu la menzacanna,
                         Do*   Re*          Mim
la menzacanna veni  di la Sardegna,
                    Do*       Re*           Mim
lu calamaru d'oru veni di  la Spagna
                    Do*(Stop)              Mim
lu calamaru d'oru veni di  la Spagna

    Do*  Re* Mim
eh ah    ah    jah
    Do*   Re*      Mim
eh ah bella figghjola     (X2)

Stacco:  Mim       Do*  Re*  (X7)

Mim                       Do*     Re*    
   Stanotti mi 'nzonnai nu malu sonnu
Mim                    Do*      Re*  Mim
      ch'era malata la figghjola mia.
                        Do* Re*    Mim
Oh medicu chi sani   li malati
                        Do*      Re*    Mim
tu sanamilla a Maru - zzella    mia
                        Do*      Re*    Mim
tu sanamilla a Maru - zzella    mia

    Do*  Re* Mim
eh ah    ah    jah
    Do*   Re*      Mim
eh ah bella figghjola     (X2)

Stacco:  Mim       Do*  Re*  (X8)  Mim (Chiude)
1 commento: