Scritta

Scritta

mercoledì 30 luglio 2014

Etta Scollo - I Pirati a Palermu


Rem6
Si7+


Attacco:  Lam    /    Rem6  (Stop)

                Lam
Arrivaru li na - vi
Rem6       Mi         Lam
       tanti navi a Pale - rmu
Rem6   Mi        Lam
      li pirati sbarcarunu
Rem6   Mi         Lam
     cu li facci d'infe - rnu
La7                     Rem
     'Nna rubaru lu su - li, lu suli
                          Lam          Sol
e ristammu a lu scuru, chi scuru
   Fa         Mi    Mi4  Mi (Stop)
Sicilia   -   a

                        Lam
Tutto l'oro e l'ara - nci
Rem6    Mi   Lam
        li pirati  e' ruba - ru
Rem6        Mi               Lam
       li campagni spugghia - ti
Rem6        Mi          Lam
        cu la nebbia lassa - ru
La7                     Rem
     'Nna rubaru lu su - li, lu suli
                          Lam          Sol
e ristammu a lu scuru, chi scuru
   Fa         Mi    Mi4  Mi (Stop)
Sicilia   -   a

                      Lam
Li culuri e' lu ma - ri
Rem6           Mi        Lam
      'nna rubbaru, chi da - nnu!
Rem6              Mi    Lam
       Su 'mpacciuti li pi - sci
Rem6        Mi          Lam
       chi lamentu chi fa - nnu!
La7                     Rem
     'Nna rubaru lu su - li, lu suli
                          Lam          Sol
e ristammu a lu scuru, chi scuru
   Fa         Mi    Mi4  Mi (Stop)
Sicilia   -   a

                    Lam
A' li fimmini no - stri
Rem6      Mi        Lam
     ci scipparu di l'o - cchi
Rem6       Mi         Lam
       la lusciura e lu fo - cu
Rem6           Mi        Lam
      ca 'ddumava li spe - cchi
La7                     Rem
     'Nna rubaru lu su - li, lu suli
                           Lam                                Sol
e ristammu... e ristammu a lu scuru, chi scuru
   Fa         Mi    Mi4  Mi (Stop)
Sicilia   -   a

Stacco:  Mibm  Sibm  Mibm  Sol#m  /  Sib4  Sol#m7  Sib  /   Si7+  Sol#m   Sib  /  Mibm  Si7+  Sol#m  Sib

   Sol#m     Si7+ Sol#m       Do#7            Mibm        Do#
lu suli,    lu suli                 e ristammu a lu scuru, chi scuru
   Si          Sib  Mibm  Sibm   Si7+  Sib   Sib7
Sicilia   -    a       -        a   -  a...
(Solo Voce)     Mibm (Chiude)
...chianci - i...

Nessun commento:

Posta un commento